Punë në lartësi

“Spider Rope Access” merr çdo llojë punë në lartësi me staf të trajnuar profesionalisht dhe me pajisje të specializuara për këtë llojë punë.

Ekipi I punësuar në këtë çështje “Spider Rope Access” veç se me 15 vitë kryejnë aktivitete me rrezik të ulët dhe me rrëzik të lartë, me një kurse të kryer të lartësisë së punës.

“Spider Rope Access” kujdeset që nga fillimi, gjatë planifikimin e gjithë intervenimin, në zbatimin e sistemëve të sigurisë, gjatë gjithë procesit, si edhe intervenimet e kryera, dhe lirimim e punëtorëve me siguri.

Të gjitha aktivitete I kryejnë punëtorët me përvojë të gjërë në punën me lartësisë, me respektim I ashpër të rregullave dhe normave në egzekutimin e shumica nga aktivitetet në fushën e sigurisë dhe funksionimit maksimal që zvogëlon rrëzikun e ndonjë të lënduar.

Lëvizja e tërë në lartësi (horizontale-vertikale) është dhënë më tej me sistemet e sigurta të punës të cilat janë vendosur nga njerëz me çertifikata të kësaj llojë punë me qëllim për të ngritur sigurinë e punëtorëve në kryerjen e detyrave të dhënë.

Pajisjet që përdorën për punë në lartësi janë nga prodhues të njohur evropian . Kjo pajisje është testuar dhe egzistojnë çertificata për të.

Carabinieret dhe pajisjet me shtesë gjithashtu janë testuar dhe çertifikuar dhe janë bëre prej metale të cilat nuk shkëndejnë gjatë ndikim mekanike dhe mund të përdoren në punë me rrëzik të lartë siç janë tanke, magazina me benzin, oxhaqe, rafineri, fabrika dhe kështu me rradhë. Të njejtat kanë fuqi durimi prej 3 deri në 4 ton.

Rripat për të punuar janë me 5 vende fikse për siguri dhe ata I përmbushin të gjithanormat dhe standardet evropiane dhe ndërkombëtare dhe mund të përdoren për çdo llojë punë në lartësi si edhe për nxjerrjen e njerëzve nga pozicione me rrëzik.

Litarët me të cilat zbresin puntorët kanë mbrojtje të dyfishtë ( statike dhe dinamike ) dhe të njejtat kanë fuqi durimi prej 3 ton. Gjerësia të vetë litarit është prej 9 deri 11 mm. Në situata të qarta shfrytëzohen kablla çeliku shtesë dhe vinça hidraulike, ashensorë si për njerëzit, ashtu edhe për materiale.

Provojeni se pse profesionaliteti është gjithmonë në anën tonë…