Работа на висина Сервис за хигиена

Работа на висина

прочитај повеќе...

Сервис за хигиена

прочитај повеќе...

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Несовесното користење на опремата за качување и опремата за работа на висина може да доведе до несакани повреди и смрт. Ве молиме внимателно да ги прочитате упатствата за користење на опремата и да се придржувате кон прописите и нормативите за безбедност при висинска работа!

--- БЕЗБЕДНОСТ БЕЗ КОМПРОМИС ---

Spider Group е компанија основана во 2007 и истата нуди поголем број услуги во сферата на професионалната хигиена и висинската работа како што се:

Професионална хигиена:

 • чистење и одржување на деловни објекти
 • чистење и одржување на подни површини
 • генерално чистење на објекти
 • тековно одржување на секаков вид деловни објекти
 • чистење на високо ризични позиции (генератори, трансформатори, оџаци и сл.)
 • чистење на рафинерии, бензински пумпи и гасни станици
 • чистење на јавни установи
 • чистење на ресторани, хотели и резиденции
 • чистење на достапно и недостапно стакло
 • чистење според HASSAP стандарди

Работа на висина:

 • чистење на стакло (достапно и недостапно)
 • монтирање на рекламни платна
 • надворешно украсување на објекти
 • санација на олуци и кровни конструкции (секаков вид лимарија)
 • монтажа на предаватели и санација на репетитори
 • фарбање на предаватели
 • монтажа на оптички кабли на недпстапни места
 • поставување на заштитни огради на автопати
 • обука на кадар за работа на висина
 • поставување на безбедносни системи за работа на висина
 

LanexTendonSanpapIrata

 

Во компанијата работи професионален тим кој е обучен според европски стандари и нормативи и истиот придонесува за секојденвно зголемување на бројот на задоволни клиенти.

Во одделот за хигиена работи специјално обучен кадар за внатрешно и надворешно чистење и истиот работи со најсовремени машини и алатки за чистење и средства од реномирани производители кои се одобрени од Завод за Здравствена Заштита.

Работата на висина се изведува со сигурносни системи за висинска работа и опрема од реномирани светски производители за ваков тип на работа од страна на професионално обучен кадар со 15 годишно работно искуство во областа на висинската работа.

Како составен дел на групацијата влегува и клуб за спортско качување “Spider” кој е воден од тим со долгогодишно искуство кој придонесува за обучување стручни кадри кои потоа извршуваат разни услуги на висина (реклами, базни станици, предаватели, украсување објекти и сл) како и учество на разни домашни и меѓународни натпревари.

Проверете зашто професионалоста е секогаш на наша страна...