Punë në lartësi Shërbimi i higjienës

Punë në lartësi

lexo më shumë...

Shërbimi i higjienës

lexo më shumë...

!!! KUJDES !!!

Përdorimi i pamatur i pajisjeve për ngjitje dhe pajisjeve për punë në lartësi si edhe sjellja e pamatur gjatë punës së lartësisë mund të shkaktojë lëndime e padëshiruara dhe vdekje. Ju lutemi t’i lexoni udhëzimet për shfrytëzimin e pajisjeve me kujdes dhe t’i ndiqni normat dhe rregullat për sigurim gjatë punës së lartësisë!

--- SIGURIA PA KOMPROMIS ---

Spider Group është kompani që u themelua në vitin 2007 dhe e njejta ofron një shumë të shërbimeve në fushën e higjienës profesionale si edhe punën në lartësi, të tillë janë:

Higjiena profesionale:

 • pastrim dhe mirëmbajtje të objektëve afariste
 • pastrim dhe mirëmbajtje të sipërfaqëve katë
 • pastrim general të objektëve
 • pastrim dhe mirëmbajtje të çfarëdo llojë objekti afariste
 • pastrim I pozicioneve me rrezik të lartë ( gjeneratorë, transformatorë, oxhaqet, etj. )
 • pastrim I rafinerive, stacionet e pompës së benzinës dhe stacionet e gazit
 • pastrim I institucioneve publike
 • pastrim I restorantëve, hotelëve dhe residencave
 • pastrim I dritarëve në dispozicion dhe padispozicion
 • pastrim nëpërmjet standardet e HACCP-it

Lartësia e punës:

 • pastrim i dritarëve në dispozicion dhe padispozicion
 • montim i reklamëve kanavaçë
 • dekorim e jashtëm të objektëve
 • riparimë të olluqëve dhe ndërtimëve të çatisë (çdo llojë teneqepunuese)
 • instalimin e transmetuesve dhe riaftësimi i përsëritësit
 • ngjyrosje të transmetuesve
 • instalimin e kablove optike në vende të padispozicionuara
 • vendosja e gardhit mbrojtës në autostradë
 • trajnim i stafit të lartësisë së punës
 • vendosja e sistemit të sigurisë të lartësisë së punës
 

LanexTendonSanpapIrata

 

Në kompaninë punon një ekip profesional i cili është trajnuar në përputhje me standardet dhe normat evropiane dhe të njejtin kontibuon për rritjen e përditshme të numrit të klientëve të kënaqur.

Në departamentin e higjienës punon stafi posaçërisht i trajnuar për pastrimin e brandshëm dhe e jashtëm dhe të njejtën punon me makineri e mjete moderne për pastrimim. Detergjentëve nga prodhuesit më të njohur janë të miratuara nga Instituti për Mbrojtja e Shëndetit.

Puna e lartësisë kryhet me sistemët e sigurisë të lartësisë së punës dhe pajisjet nga prodhuesit më të njohur në botë për këtë punë nga ana e stafit të trajnuar në menyrë profesional me përvojë punë nga 15 vitë në sferën e lartësisë së punës.

Si pjes e grupit ka hyrë edhe klubit sportivë për ngjitje “Spider“, i cili është drejtuar nga një ekip me përvojë të gjërë punë që kontribuon për të trajnuar stafin profesional, që më tutje kryi shërbime të ndryshme në lartësi (reklama, stacionet bazë, transmetues, dekorim të objektëve etj.) si dhe pjesëmarrja në konkurse të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Provojeni se pse profesionaliteti është gjithmonë në anën tonë…